(OR) Ouderraad


De ouderraad (OR) van onze school bestaat uit een aantal enthousiaste ouders. De OR ondersteunt het schoolteam bij praktische zaken tijdens jaarlijks terugkerende activiteiten op school. Denk aan het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasontbijt , Voorjaarsmarkt , Sportdag en Schoolverlatersfeest.

Wilt u meer informatie? Neem dat contact op met or.mlking@opspoor.nl

Leerkrachten aan het woord

"Leerlingen laten ervaren dat ze gezien worden en mogen zijn wie ze zijn."

Leerkracht van het SO