Home

Wij zijn een school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in Purmerend. Wij geven onze leerlingen een fantastische tijd op school omdat ze gewaardeerd worden om wie ze zijn en wat ze kunnen. Wij halen alles uit een leerling wat er in zit, we handelen vanuit kansen en mogelijkheden. Zo bieden wij onderwijs dat past! 

Vertrouwen

Eerlijk over verwachtingen en kansen voor elke leerling.

Verbinden

We werken allemaal met hetzelfde doel: goed onderwijs in een veilige omgeving

Meesterschap

Ons onderwijs vraagt om kennis en aandacht. Een deskundig team staat klaar!

Leerkrachten aan het woord

"Leerlingen laten ervaren dat ze gezien worden en mogen zijn wie ze zijn."

Leerkracht van het SO