QR Code

"Vraag aan leerlingen van SO : Wat vind ik leuk aan onze school? antwoord staat in de QR code."