Prinsenstichting, BSO+ en Zodiak

Prinsenstichting biedt dagactiviteiten en wonen aan kinderen en volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking. Een deel van onze leerlingen heeft dusdanig veel begeleiding nodig dat zij niet meer thuis kunnen wonen. Zij wonen op één van de locaties van Prinsenstichting.
 
BSO+ Prinsenstichting
Leerlingen van de Martin Luther Kingschool hebben het meestal moeilijk op een reguliere naschoolse opvang. Daarom heeft Prinsenstichting bij ons in school een naschoolse opvang georganiseerd, waar de begeleiders opgeleid zijn in het omgaan met onze leerlingen. Bovendien is de personeelsbezetting bij deze naschoolse opvang veel groter dan bij een reguliere naschoolse opvang. Daarom noemen wij deze naschoolse opvang BSO+. Aanmelden voor de BSO+ kan via Prinsenstichting. 
 
Zodiak
Zodiak is de afdeling van Prinsenstichting waar onderzoek, behandelingen, trainingen en ouderbegeleiding kunnen worden aangeboden. De gedragsdeskundige van de Martin Luther Kingschool werkt ook bij Zodiak, waardoor er korte lijnen tussen Zodiak en school zijn. Dit maakt goede onderlinge communicatie mogelijk en voorkomt onnodige bureaucratie en wachtlijsten. 
 
Omdat Prinsenstichting en Martin Luther Kingschool deels met dezelfde doelgroep werken, is bij de bouw van de nieuwe school besloten om intensief samen te werken en zelfs in één gebouw te gaan zitten (zie: ODC / Droomklas). Veel van onze VSO-leerlingen lopen stage bij één van de dagbestedingslocaties van Prinsenstichting en stromen daar uiteindelijk ook uit. Meer informatie leest u op de site van de Prinsenstichting.  
 

""