"Op de Martin Luther Kingschool bieden wij gespecialiseerd onderwijs,
       omdat elke leerling een droomkans verdient"!

De Martin Luther Kingschool voor (V)SO biedt passend onderwijs aan leerlingen tussen 4 en maximaal 20 jaar met zeer verschillende mogelijkheden.

In het algemeen geldt voor onze leerlingen dat zij beperkingen hebben bij het aanleren van vaardigheden en het verwerven van kennis. Alle leerlingen hebben in meer of mindere mate een verstandelijke beperking. Veel leerlingen hebben daarnaast problemen met het ontwikkelen van hun sociale redzaamheid, vaak als gevolg van bijkomende diagnoses zoals ADHD, ASS, MCDD, PTSS en dergelijke. Bij het toelaten van leerlingen is vooral de ondersteuningsbehoefte (veiligheid, structuur, veel begeleiding, soms één op één) een belangrijk criterium. Ook de te verwachten uitstroombestemming is belangrijk. Leerlingen kunnen alleen worden geplaatst als zij een Toelaatbaarheidsverklaring  (TLV) hebben.

Onze missie:
 
 
  • Iedere leerling is uniek en wij bieden ze een maximale uitdaging, gericht op talenten en mogelijkheden
  • Wij bieden een schoolomgeving waar alle leerlingen en medewerkers zich gezien, gewaardeerd en veilig voelen.
  • Wij bieden een afgestemd aanbod, gericht op ondersteunings- en onderwijsvragen van onze leerlingen.
  • Wij werken met gespecialiseerde leerkrachten die kennis en vaardigheden hebben, die  aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.
  • Er is een intensieve samenwerking tussen school, de leerlingen en thuis, dit om de  leerlingen zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te laten komen.
  • Wij hebben een intensieve samenwerking met externe partners, zodat de leerlingen goed voorbereid en zo zelfstandig mogelijk de school verlaten en als volwaardig burger deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Elke leerling die is aangewezen op de intensieve begeleiding die we op de Martin Luther Kingschool bieden, moet in het bezit zijn van een Toelaatbaarheidsverklaring. (TLV). Daar leest u hier meer over. 

Wilt u meer weten over onze school en ons onderwijs, download dan hier de schoolgids
 
 

Ouders aan het woord

"Een school waar de kinderen zichzelf kunnen en mogen zijn, kunnen groeien en bloeien"

Ouder van een leerling van het SO.