Spurd en Special Heroes

Onze leerlingen hebben vaak moeite om mee te doen aan sporten bij verenigingen. De spelregels zijn moeilijk, het gaat te snel, de motorische vaardigheden lopen achter enzovoort. Sport Heroes richt zich, in Purmerend samen met Spurd, op het sporten van mensen met een beperking.

Stichting Special Heroes Nederland
Special Heroes, waaronder Sport Heroes valt, wil in het kader van het vergroten van deelname aan sport onze leerlingen ook kennis laten maken met andere sporten dan voetbal. Gedurende dit schooljaar komen trainers van vier verschillende verenigingen (rugby, judo, bewegen op muziek en turnen) op school om tijdens de reguliere gymlessen clinics te geven. Na deze clinics krijgen onze leerlingen, onder begeleiding vanuit school, nog gratis enkele trainingen op de verschillende verenigingen.  Hierna kunnen zij zelf besluiten of ze in één of meerdere sporten actief willen blijven.

Door op school, in een voor hen bekende omgeving, kennis te maken met verschillende sporten hopen we de deelname van onze leerlingen aan buitenschoolse sporten te vergroten. Meer informatie: www.spurd.nl / www.specialheroes.nl
 

Ouders aan het woord

"Een school waar de kinderen zichzelf kunnen en mogen zijn, kunnen groeien en bloeien"

Ouder van een leerling van het SO.