Speciaal onderwijs

Onze SO afdeling is voor leerlingen van 4 tot maximaal 13 jaar. Al onze leerlingen hebben in verschillende mate een extra ondersteuningsbehoefte op cognitief en / of sociaal-emotioneel gebied. De diversiteit onder onze leerlingen is enorm. Het onderwijsprogramma is daarom aangepast aan de grote verschillen die er bestaan tussen mogelijkheden van de leerlingen. Daarom spreken wij terecht over onderwijs op maat en voor elke leerling individueel.
 
Een gespecialiseerd team
Om dit goed te kunnen doen heeft al ons onderwijsgevende personeel een aanvullende opleiding afgerond en blijven we ons jaarlijks bijscholen. Bovendien worden onze leerlingen/ leerkrachten  extra ondersteund door een orthopedagoog, logopedist, intern begeleider,
ICT'er, vakleerkracht bewegingsonderwijs, fysiotherapeut en ergotherapeut.

Onze groepen
Wij hebben in totaal 9 groepen: Dolfijnen, Schildpadden, Olifanten, Zebra's,  Flamingo's, Uilen, Egels, Vossen en Dassen. De groepsnamen zijn samen met de kinderen bedacht. Elke groep werkt volgens een lesrooster met vaste tijdsindeling. Onze leerlingen reageren heel goed op de aangeboden voorspelbaarheid, structuur en verduidelijking (visuele ondersteuning/ TEACCH en GIP methode). Wij genieten enorm van onze unieke, speciale leerlingen en van alle (kleine) ontwikkelingsstappen die zij bij ons op school maken.
                                    
Gedurende de hele week komen verschillende ontwikkelingsgebieden (leerlijnen)  aan de orde. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken. Het is afhankelijk van de leeftijd en niveau van de leerling welke ontwikkelingsgebieden worden aangeboden en welke leerstof daarbij past.
 

""