Droomklas

Droomklas
Als resultaat van het verkennen van de mogelijkheden tot samenwerken is onze Droomklas ontstaan. In de Droomklas zitten 3 cliënten van Prinsenstichting en 3 leerlingen van de Martin Luther Kingschool. Het gaat hierbij om kinderen die nog niet, of tijdelijk niet aan onderwijs deel kunnen nemen, maar dat op termijn wel weer gaan doen. Deze kinderen krijgen een tijdelijke intensieve begeleiding bestaande uit:
  • Dagbestedingsactiviteiten, waaronder sporten, zwemmen, creatieve activiteiten, leren samen spelen, dagelijks aanwezig zijn en leren functioneren in een min of meer schoolse setting.
  • Onderwijs: een individueel programma, volledig aangepast aan de individuele mogelijkheden. Dat kan in de Droomklas, maar deels ook in de groep waar de leerling vandaan kwam of wordt geacht in te stromen.
  • Behandeling: PMT (psyche-motore-therapie), logopedie, fysiotherapie, muziektherapie en dergelijke.
  • Gezinsbegeleiding: waar nodig kan ondersteuning in de thuissituatie worden geboden.
 
Plaatsing in de Droomklas is tijdelijk, maximaal twee jaar. Leerlingen kunnen worden toegelaten als zij een dagbestedingsindicatie hebben. Dan worden zij ingeschreven via Prinsenstichting. Ook leerlingen met een TLV kunnen worden toegelaten. Zij zijn dan leerling van de Martin Luther Kingschool. Leerlingen kunnen niet  voor de Droomklas worden aangemeld. Prinsenstichting en Martin Luther Kingschool bepalen samen welke van hun cliënten / leerlingen in de Droomklas worden geplaatst.
 

Leerkrachten aan het woord

"Deze kwetsbare doelgroep verdient alle kansen. Het is onze taak om ze als jong volwassenen met zelfvertrouwen over hun eigen kunnen uit te laten stromen."

Leerkracht van het VSO