Over onze school en de visie

Onderwijs dat past! 

De Martin Luther Kingschool voor (V)SO biedt passend onderwijs aan leerlingen tussen 4 en maximaal 20 jaar met zeer verschillende mogelijkheden.

In het algemeen geldt voor onze leerlingen dat zij beperkingen hebben bij het aanleren van vaardigheden en het verwerven van kennis. Alle leerlingen hebben in meer of mindere mate een verstandelijke beperking. Veel leerlingen hebben daarnaast problemen met het ontwikkelen van hun sociale redzaamheid, vaak als gevolg van bijkomende diagnoses zoals ADHD, ASS, MCDD, PTSS en dergelijke. Bij het toelaten van leerlingen is vooral de ondersteuningsbehoefte (veiligheid, structuur, veel begeleiding, soms één op één) een belangrijk criterium. Ook de te verwachten uitstroombestemming is belangrijk. Leerlingen kunnen alleen worden geplaatst als zij een Toelaatbaarheidsverklaring  (TLV) hebben.

Onze uitgangspunten zijn:
  • We zorgen er voor dat onze leerlingen zo zelfstandig mogelijk leren functioneren.
  • We bieden onze leerlingen een maximale uitdaging op de voor hen belangrijkste ontwikkelingsgebieden.
  • We maken onze leerlingen, naar hun mogelijkheden, sociaal competent.
  • We zoeken altijd een passend antwoord op de speciale ondersteunings- en onderwijsvragen van onze leerlingen. We denken in kansen en mogelijkheden.
  • We ontwikkelen de talenten van onze leerlingen optimaal.
  • We creëren een goede balans tussen verantwoordelijkheid krijgen en het bieden van structuur. Daardoor voelen onze leerlingen zich veilig en gaan ze met plezier naar school.
Elke leerling die is aangewezen op de intensieve begeleiding die we op de Martin Luther Kingschool bieden, moet in het bezit zijn van een Toelaatbaarheidsverklaring. (TLV). Daar leest u hier meer over. 

 
 

QR Code

"Vraag aan leerlingen van SO : Wat vind ik leuk aan onze school? antwoord staat in de QR code."