Vertrouwen

Eerlijk over verwachtingen en kansen voor elke leerling.
Vertrouwen is een belangrijke waarde binnen onze school. Vertrouwen krijgen wij door hoge maar reële verwachtingen van onze leerlingen en medewerkers te hebben en door daar eerlijk over te zijn. We werken samen met de ouders aan het onderwijs en de ontwikkeling van onze leerlingen. We zien de unieke talenten van al onze leerlingen en bieden hen een veilige plek om die talenten optimaal te kunnen benutten. Daarnaast zoeken wij samen met de ouders naar de best mogelijke uitstroombestemming voor onze leerlingen. 
 

Leerkrachten aan het woord

"Deze kwetsbare doelgroep verdient alle kansen. Het is onze taak om ze als jong volwassenen met zelfvertrouwen over hun eigen kunnen uit te laten stromen."

Leerkracht van het VSO