Vertrouwen

Eerlijk over verwachtingen en kansen voor elke leerling.
Vertrouwen is een belangrijke waarde binnen onze school. Vertrouwen krijgen wij door hoge maar reële verwachtingen van onze leerlingen en medewerkers te hebben en door daar eerlijk over te zijn. We werken samen met de ouders aan het onderwijs en de ontwikkeling van onze leerlingen. We zien de unieke talenten van al onze leerlingen en bieden hen een veilige plek om die talenten optimaal te kunnen benutten. Daarnaast zoeken wij samen met de ouders naar de best mogelijke uitstroombestemming voor onze leerlingen. 
 

Ouders aan het woord

"Sinds mijn dochter bij jullie op school zit, heb ik mijn kind terug!"

Ouder van een leerling op het SO