Onze nieuwe huisstijl!

28-02-2018
Wij hebben een nieuw logo en een nieuwe website.
Ons logo was toe aan een opfrisbeurt en hierbij zijn we aangesloten bij het huisstijltraject van ons schoolbestuur OPSPOOR. Zij introduceren voor alle scholen van OPSPOOR een herkenbare huisstijl om onze gezamenlijke kracht zichtbaar te maken. In het logo staan de zeven stippen voor de zeven gemeenten waar de OPSPOOR-scholen staan. De vorm symboliseert de vloeiende afwisseling tussen water en land in onze regio.

OPSPOOR vindt het belangrijk dat elke school een eigen identiteit heeft. Daarom is er in het logo ruimte gemaakt voor een eigen visueel onderdeel van de school. Wij kozen hierbij voor een nieuw symbool, welke we later nader gaan toelichten. Ook hebben we rood toegevoegd als onze nieuwe 'huiskleur'. 

Onze website is ook gelijk vernieuwd en natuurlijk gaan we het logo ook binnen ons gebouw en in onze communicatie verder introduceren. 

Ouders aan het woord

"Sinds mijn dochter bij jullie op school zit, heb ik mijn kind terug!"

Ouder van een leerling op het SO